Thầy pháp: Nguyễn Thành Lương

ĐC: Số 19/57/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng

Mobile: 0913.27.26.29

Email: thaycunghaiphong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/thaycung.haiphong.1

Website cá nhân: http://thaycunghaiphong.vn